Τυχαία φωτογραφία

grapsan

Site συνθετών

Τμήματα

ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Φοίτηση τριετής

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΣΟΛΦΕΖ) 

Φοίτηση πενταετής

ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ  (DICTÉE)

Φοίτηση πενταετής

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Φοίτηση μονοετής ή διετής

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Φοίτηση διετής

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Φοίτηση διετής

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Φοίτηση τριετής

ΧΟΡΩΔΙΑ

Φοίτηση τουλάχιστον διετής έως εξαετής

ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Φοίτηση τουλάχιστον εξαετής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

Φοίτηση τουλάχιστον διετής

ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ (PRIMA VISTA)

Φοίτηση διετής

ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ:

1. ΩΔΙΚΗΣ

Φοίτηση διετής

Προαπαιτούμενο:

Περάτωση του Α΄ Έτους Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα:

1. Αρμονία

2. Πιάνο

3. Ιστορία της Μουσικής

4. Μορφολογία

5. Πρακτικό Διδασκαλείο

6. Στοιχειώδεις Γνώσεις Βιολιού ή Πνευστών Οργάνων

2. ΑΡΜΟΝΙΑΣ

Φοίτηση τριετής

Προαπαιτούμενο:

Περάτωση της Θεωρίας της Μουσικής

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα:

1. Μουσική Ανάγνωση

2. Πιάνο

3. Απλή Αντίστιξη

4. Ιστορία της Μουσικής

5. Χορωδία

6. Πρακτικό Διδασκαλείο

3. ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Φοίτηση διετής

Προαπαιτούμενο:

Περάτωση του Α΄ έτους Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα:

1. Αρμονία

2. Πιάνο

3. Ιστορία της Μουσικής

4. Διεύθυνση Μπάντας

5. Πρακτικό Διδασκαλείο

6. Μορφολογία

7. Χορωδία

4. ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ

Φοίτηση διετής

Προαπαιτούμενο:

Πτυχίο Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα:

1. Πιάνο

2. Ιστορία της Μουσικής

3. Μορφολογία

4. Οργανολογία

5. Πρακτικό Διδασκαλείο

5. ΦΥΓΗΣ (ΦΟΥΓΚΑ)

Φοίτηση διετής

Προαπαιτούμενο:

Πτυχίο Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα:

1. Πιάνο

2. Ιστορία της Μουσικής

3. Ενορχήστρωση

6. ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Φοίτηση τετραετής

Προαπαιτούμενο:

Πτυχίο Φυγής με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς

ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

Φοίτηση πενταετής

Προαπαιτούμενα:

Πτυχίο Αντίστιξης και περάτωση Α΄ Ανωτέρας του Πιάνου

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα:

1. Εκτέλεση Χορωδιακής Παρτιτούρας στο Πιάνο

2. Μουσική Ανάγνωση

3. Μουσική Ορθογραφία

4. Μουσική Ανάλυση

5. Ιστορία Χορωδιακής Μουσικής

6. Ιστορία Όπερας

7. Πιάνο

8. Φωνητική Διαπαιδαγώγηση

9. Χορωδία

10. Πρακτική Διεύθυνσης Χορωδίας

11. Διεύθυνση Ορχήστρας

12. Χορωδιακή Φωνητική Αγωγή

13. Στοιχεία Φούγκας

14. Στοιχεία Ενορχήστρωσης

15. Ορθή προφορά ξένων κειμένων

ΣΧΟΛΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΚΤΩΝ:

ΠΙΑΝΟ

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση διετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση τριετής

3. Μέση

Φοίτηση τριετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής ή τετραετής

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα:

1. Αρμονία

2. Μουσική Δωματίου

3. Ιστορία της Μουσικής

4. Χορωδία

5. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

6. Μορφολογία

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

ΤΣΕΜΠΑΛΟ

1. Προκαταρτική

Φοίτηση διετής έως τριετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση διετής έως τριετής

3. Μέση

Φοίτηση διετής έως τριετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής ή τετραετής

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα:

1. Αρμονία

2. Μουσική Ανάγνωση

3. Πιάνο

4. Ιστορία της Μουσικής

5. Μορφολογία

6. Οργανογνωσία

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

8. Μουσική Δωματίου

9. Οργανογνωσία Κλαβικυμβάλου

10. Ποικίλματα Προκλασικής Μουσικής

11. Ενάριθμο Βάσιμο

ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

ΒΙΟΛΙ

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση διετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση τριετής

3. Μέση

Φοίτηση τριετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής ή τετραετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Μουσική Δωματίου

3. Ιστορία της Μουσικής

4. Πιάνο

5. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

6. Μορφολογία

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

8. Ορχήστρα

ΒΙΟΛΑ

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση διετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση διετής

3. Μέση

Φοίτηση τριετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής ή τετραετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Μουσική Δωματίου

3. Ιστορία της Μουσικής

4. Πιάνο

5. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

6. Μορφολογία

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

8. Ορχήστρα

7. ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση διετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση διετής

3. Μέση

Φοίτηση τριετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Μουσική Δωματίου

3. Ιστορία της Μουσικής

4. Πιάνο

5. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

6. Μορφολογία

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

8. Ορχήστρα

8. ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ (ΒΑΘΥΧΟΡΔΟ)

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση μονοετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση μονοετής

3. Μέση

Φοίτηση διετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Μουσική Δωματίου

3. Ιστορία της Μουσικής

4. Πιάνο

5. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

6. Μορφολογία

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

8. Ορχήστρα

ΚΙΘΑΡΑ

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση διετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση τριετής

3. Μέση

Φοίτηση τριετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τουλάχιστον τριετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Μουσική Ανάγνωση

3. Μουσική Δωματίου

4. Ιστορία της Μουσικής

5. Μορφολογία

6. Πρακτικό Διδασκαλείο

ΣΧΟΛΗ  ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

ΦΛΑΟΥΤΟ (ΠΛΑΓΙΑΥΛΟΣ)

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση μονοετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση διετής

3. Μέση

Φοίτηση διετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Ιστορία της Μουσικής

3. Πιάνο

4.  Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

5.  Μεταφορά Πνευστών Οργάνων

6. Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

8. Ορχήστρα

ΟΜΠΟΕ (ΟΞΥΑΥΛΟΣ)

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση μονοετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση μονοετής

3. Μέση

Φοίτηση διετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Ιστορία της Μουσικής

3. Πιάνο

4.  Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

5.  Μεταφορά Πνευστών Οργάνων

6. Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

8. Ορχήστρα

ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ (ΕΥΘΥΑΥΛΟΣ)

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση μονοετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση διετής

3. Μέση

Φοίτηση διετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Ιστορία της Μουσικής

3. Πιάνο

4.  Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

5.  Μεταφορά Πνευστών Οργάνων

6. Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

8. Ορχήστρα

ΦΑΓΚΟΤΟ (ΒΑΡΥΑΥΛΟΣ)

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση μονοετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση μονοετής

3. Μέση

Φοίτηση διετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Ιστορία της Μουσικής

3. Πιάνο

4.  Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

5.  Μεταφορά Πνευστών Οργάνων

6. Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

8. Ορχήστρα

ΣΑΞΟΦΩΝΟ

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση μονοετής έως διετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση διετής έως τριετής

3. Μέση

Φοίτηση διετής έως τριετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής έως πενταετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Μουσική Ανάγνωση

3. Ιστορία της Μουσικής

4. Μορφολογία

5. Πιάνο

6. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

7. Μουσική Δωματίου

8. Μεταφορά Πνευστών Οργάνων

9. Πρακτικό Διδασκαλείο

ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

ΚΟΡΝΟ (ΚΕΡΑΣ)

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση μονοετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση διετής

3. Μέση

Φοίτηση διετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Ιστορία της Μουσικής

3. Πιάνο

4.  Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

5.  Μεταφορά

6. Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

8. Ορχήστρα

ΤΡΟΜΠΕΤΑ (ΣΑΛΠΙΓΞ)

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση μονοετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση μονοετής

3. Μέση

Φοίτηση διετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Ιστορία της Μουσικής

3. Πιάνο

4.  Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

5.  Μεταφορά

6. Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

8. Ορχήστρα

ΤΡΟΜΠΟΝΙ (ΟΛΚΩΤΗ ΣΑΛΠΙΓΞ)

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση μονοετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση μονοετής

3. Μέση

Φοίτηση διετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Ιστορία της Μουσικής

3. Πιάνο

4.  Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

5.  Μεταφορά

6. Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

8. Ορχήστρα

ΤΟΥΜΠΑ (ΒΑΘΕΙΑ ΣΑΛΠΙΓΞ)

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση μονοετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση μονοετής

3. Μέση

Φοίτηση διετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Ιστορία της Μουσικής

3. Πιάνο

4.  Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

5.  Μεταφορά

6. Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

8. Ορχήστρα

ΣΧΟΛΗ ΚΡΟΥΣΤΩΝ

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση μονοετής έως διετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση μονοετής έως διετής

3. Μέση

Φοίτηση διετής έως τετραετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση διετής έως εξαετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Μουσική Ανάγνωση

3. Πιάνο

4. Ιστορία της Μουσικής

5. Μορφολογία

6. Οργανογνωσία

7. Ορχήστρα

8. Μουσική Δωματίου

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ

Τάξεις:

1. Προκαταρτική

Φοίτηση μονοετής

2. Κατωτέρα

Φοίτηση διετής

3. Μέση

Φοίτηση διετής

4. Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Αρμονία

2. Ιστορία της Μουσικής

3. Χορωδία

4. Πιάνο

5. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση

5. Ορθή προφορά ξένων κειμένων

6. Μελοδραματική

7. Πρακτικό Διδασκαλείο

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Φοίτηση πενταετής

Γενικά Υποχρεωτικά:

1. Τυπικό

2. Ιστορία Εκκλησιαστικής Μουσικής

3. Υμνολογία

4. Μετρική

5. Λειτουργική

6. Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής

7. Μουσική Ανάγνωση της Ευρωπαϊκής Μουσικής

ΣΧΟΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ (ΕΛΑΦΡΟ-ΜΟΝΤΕΡΝΟ)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

(ΚΛΑΡΙΝΟ, ΚΑΒΑΛΙ, ΒΙΟΛΙ, ΚΑΝΟΝΑΚΙ, ΛΑΟΥΤΟ, ΟΥΤΙ, ΣΑΖΙ, ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΗ – ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ, ΓΚΑΙΝΤΑ, ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ, ΚΡΟΥΣΤΑ)

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

(ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ)

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – MULTIMEDIA

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΜΗΜΑ

(ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ, ΣΑΞΟΦΩΝΟ, ΝΤΡΑΜΣ, ΑΡΜΟΝΙΟ, ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ,

JAZZ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, JAZZ ΠΙΑΝΟ, JAZZ ΣΑΞΟΦΩΝΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ JAZZ, EAR TRAINING-DICTEE, ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Κέντρο πληροφορικής Computer Action
Διαφήμιση
Σχεδιασμός και επιμέλεια: